loader afbeelding
Site-overlay

20200814_OBiPHa-Parousia - Antwoord op de vragenlijst over de stand van zaken van autisme in de DRC in 2020

Open de werkgroep in een nieuw venster

Hier is het antwoord op "Vragenlijst over de stand van zaken op het gebied van autisme in de DRC (Democratische Republiek Congo) in 2020" in het kader van de SectorwerkgroepAmbassade van Autistan bij de Democratische Republiek Congo verantwoordelijk voor de relaties met organisaties van (of voor) mensen met speciale behoeften (handicap).
Het is een heel belangrijk "startpunt" om een ​​idee te krijgen van de situatie, en om te bespreken om dat te doen beginnen met bouwen, beetje bij beetje, dankzij de details en ideeën van de commentatoren op deze pagina.
Het is altijd mogelijk voor andere verenigingen of andere geïnformeerde personen om onze vragenlijst volledig in te vullen, hier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ6FAjARXT1229-avQAgj5qPZfWDx97a3e8QorGUS-TwW4yw/viewform

Autisme-onderzoek in de DRC uitgevoerd door de OBiPHa-verenigingen (Liefdadigheidswerk voor gehandicapten) et Parousia Ongd

1- De Democratische Republiek Congo (DRC) en internationale organisaties

Over de situatie in Congo DRC met betrekking tot internationale verdragen en conventies ondertekend door de staat, met betrekking tot de bescherming van de mensenrechten en in het bijzonder van gehandicapten

1.1- De DRC en het VN-CRPD (Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap)

Verdrag geratificeerd op 30 september 2015: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=48&Lang=FR 
In het volgende rapport staat veel interessante informatie: http://www.adry.up.ac.za/index.php/section-b-2019/republic-of-congo

1.1.1- Hoe is de situatie van de DRC in relatie tot het CRPD?
0
(Gelieve commentaar)x

Precies, sinds 15 september 2015 ons land heeft het ondertekend en geratificeerd Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen Gehandicapt.
Artikel 4 van het CRPD over algemene verplichtingen, in het eerste lid bepaalt het volgende: "De staten die partij zijn verbinden zich ertoe te garanderen en de volledige uitoefening van alle mensenrechten bevorderen en van alles fundamentele vrijheden van alle personen met een handicap zonder discriminatie van welke aard dan ook op basis van handicap.
Daartoe hebben ze
zich ertoe verbinden: a) alle passende wetgevende maatregelen te nemen, administratieve of andere om de rechten erkend in de dit Verdrag… ”.

Vandaar dat de vraag sinds 2006 is opgenomen in een artikel in ons grondwet.
Dit is hetartikel 49 van onze basiswet waarin het volgende staat:

“Ouderen en gehandicapten hebben daar recht op specifieke beschermingsmaatregelen in relatie tot hun fysieke behoeften, intellectueel en moreel. De staat heeft de plicht om de aanwezigheid van persoon met een handicap in landelijk, provinciaal en lokaal. Een organieke wet stelt de toepassingsmodaliteiten van dit recht vast. ".

Vandaag wordt dit wetsvoorstel opnieuw onderzocht binnen 3 commissies: politiek, bestuurlijk en juridisch (PAJ), sociaal-cultureel en mensenrechten van het lagerhuis van ons parlement.

Aan de andere kant, de huidige regering als gevolg van de presidentsverkiezingen en Wetgevende december 2018 een gedelegeerde bediening (afdeling) in verantwoordelijk voor gehandicapten en andere kwetsbare mensen, verbonden aan de Ministerie van Sociale Zaken, gerund door een gehandicapte vrouw.
Dus,
schuchter beginnen enkele besluitvormers op nationaal niveau zich te internaliseren geeft het een handicap.

1.1.2- Is er een evaluatie van de DRC door het CRPD-comité geweest?
1
(Gelieve commentaar)x

Het is daarom een ​​goede praktijk dat telkens wanneer een staat bekrachtigt of toetreedt tot een internationale conventie, kan zij nationale wetgeving opstellen implementeren van dit verdrag op nationaal niveau.
Echter, aangezien het CRPD op zichzelf een model vormt waarnaar staten moeten verwijzen bij het opstellen van hun nationale wetten, lDe gehandicaptenorganisaties en degenen die werkzaam zijn op het gebied van handicaps hebben campagne gevoerd voor het wetsvoorstel organisch hierboven is ontwikkeld volgens de letter en de geest van het CRPD.

1.1.3- Wat zijn de naam, het contact en de internetlink van de nationale instantie die verantwoordelijk is voor de betrekkingen met het CRPD of voor het toezicht op dit verdrag?
0
(Gelieve commentaar)x

(Dit is verplicht. Geef ten minste een officiële internetlink op, en zoveel mogelijk een werkend e-mailadres voor deze service.)

Twee jaar geleden heeft de regering een commissie ingesteld interministerieel bureau dat het rapport over de uitvoering hiervan zou voorbereiden conventie.
Helaas is deze commissie tot op heden niet operationeel.

Daarom blijft de verbetering van de levensomstandigheden van mensen met een handicap nog steeds bestaan een droom in dit land met de afmetingen van een continent.
Ook organisaties van mensen met een handicap, die van ouders van gehandicapte kinderen hebben geen nationale federaties of verenigende organisaties die de naam waardig zijn om samen op te treden.
Om te
om deze moeilijkheid te omzeilen, zijn sommige grassroots-verenigingen bij betrokken belangenbehartiging, ondersteuning, zorg voor mensen met een handicap wiens kinderen… werken in consortium of synergie. Voorbeeld: OBiPHa en parousia enz.

Indien u dat wenst, kunnen wij u de contactgegevens van Mevrouw Minister Afgevaardigde belast met gehandicapten en andere mensen kwetsbaar.

1.2- De DRC en andere internationale verdragen (vooral Afrikaanse)

1.2.1- Hoe is de situatie in de DRC in vergelijking met andere internationale verdragen die mensen met een handicap ten goede kunnen komen in Afrika (of elders)?
0
(Gelieve commentaar)x

Het is duidelijk dat de DRC, ons land, tot de subgroepen behoortregionale, regionale en Afrikaanse Unie. Daarom houdt hij zich aan verdragen en gerelateerde conventies van de CPGL, SADC etc.
Belangenbehartiging voor de
DRC ratificeert het Afrikaans Handvest voor de rechten van mensen en volkeren en de bijbehorende optioneel protocol met betrekking tot personen met een handicap is in uitvoering.
U zult het ongetwijfeld met ons eens zijn, we hopen dat er nog steeds is veel te doen, zowel in de pleitbezorging voor de erkenning van rechten als in andere gebieden ten behoeve van mensen met een handicap, waaronder autistische mensen Sub-Sahara Afrika en in het bijzonder in de DRC.

2- Lijst met wetten en voorschriften die nuttig zijn voor mensen met autisme

2.1- Welke nationale wet- en regelgeving kunnen vooral mensen met autisme in de DRC ten goede komen?
0
(Gelieve commentaar)x

Afgezien van de inspanningen om toe te treden tot het CRPD, wordt het ontwerp van organieke wet besproken in de binnen ons bovengenoemde parlement, op lokaal niveau, provincie Kinshasa, a verdenking van een ontwerp-edict in voorbereiding ten behoeve van gehandicapten is kwam bij ons oor.
Anders bieden een paar sporadische liefdadigheidsacties die worden uitgevoerd door mensen van goede wil enige steun aan mensen met een handicap: voedsel, kleding; levering van rolstoelen, witte wandelstokken ...

Ook blijft de toegang tot gebouwen een netelig probleem.
Als onderdeel van onze capaciteitsopbouw ter bevordering van inclusief onderwijs, wij We kwamen een wet tegen met betrekking tot normen voor het bouwen van scholen die toegankelijkheid bevordert, maar dit document wordt niet gepopulariseerd.

Tot slot, u begrijpt dater is geen specifieke tekst ten behoeve van autistische mensen in ons land.

3- Lijst met problemen van openbare diensten

3.1- Wat zijn de problemen bij de openbare diensten waarmee autistische mensen en hun families in de DRC te kampen hebben?
0
(Gelieve commentaar)x

Merk op dat handicap in het algemeen drie vormen kan aannemen in de DRC: a "Fout", een "horror" of een "ongeluk".
Een handicap is een reden
vervreemding, opsluiting en onverdraagzaamheid.
Bij de gehandicapte persoon,
vooral de autistische persoon, we zien in wezen geen man maar een sub-Mens.
Vandaar de ontmenselijking, het niet respecteren voor verschil, de aanval op
autonomie en uitsluiting waarvan het slachtoffer is.
Er is geen staatsmechanisme om autisme te beheersen.
Ook een
er is een gebrek aan specialisten / aanbieders op dit gebied.
Raadplegingen
medische onderzoeken en onderzoeken die de diagnose kunnen vergemakkelijken, zijn erg duur voor de meeste gezinnen die in extreme armoede leven.

4- Lijst met problemen van het bedrijf

4.1- Wat zijn de problemen van de samenleving (inclusief het gezin) waarmee autistische mensen in de DRC kampen?
1
(Gelieve commentaar)x

In het bijzonder in DR Congo en Kinshasa: een gehandicapt kind met autisme hebben wordt gezien als een straf van God, pech, [gerelateerd aan hekserij], een vloek en schaamte voor de familie in die mate moet dit kind soms verborgen worden; de samenleving gelooft dat het aanraken van een gehandicapte persoon de persoon ook geldig kan maken gehandicapt.
De gehandicapte, [inclusief] autistische, wordt beschouwd
als een onbekwaam, een onproductief, een achtergelaten persoon die niet in zijn levensonderhoud voorziet dan door te bedelen.
Het is een beproeving voor de zorg en medische zorg van zo'n kind ouders en het hele gezin. Veel echtparen scheiden en deze kinderen wonen bij grootouders of andere familieleden.

5- Lijst met beschikbare openbare diensten

5.1- Zo ja, welke openbare diensten worden specifiek aangeboden aan autistische mensen en hun families in de DRC?
0
(Gelieve commentaar)x

Aan het ministerie van Volksgezondheid is een nationaal programma voor geestelijke gezondheid verbonden openbaar maar zonder daadwerkelijke inhoud over autisme.

Ook zijn er een paar ziekenhuizen in referentie van de staat zowel in Kinshasa als in de provincies, maar vaak zonder een continuüm op autisme.

5.2- Wat zijn de naam, het contact en de internetlink van de nationale instantie (of ministerie) die verantwoordelijk is voor mensen met een handicap?
1
(Gelieve commentaar)x

Onze Minister Afgevaardigde belast met personen met een handicap is:
ESAMBO DIATA Irene
Telefoon: (+243) 998329716
E-mailadres: iesambo (à) yahoo.fr

Dit gedelegeerd ministerie is ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken.

6- Lijst met beschikbare privédiensten

6.1- Als die er zijn, welke privédiensten specifiek voor autisme zijn er beschikbaar in de DRC?
0
(Gelieve commentaar)x

 • de Dorpen Bondeko,
 • De "Centrum voor beoordeling en interventie voor kinderen met autisme"(CEIEHMA),
 • Le Goed startcentrum,
 • Le Geestelijke Gezondheidscentrum Telema.

Vaak zijn hun diensten alleen beschikbaar in Kinshasa en misschien in enkele
grote steden in het land naar onze bescheiden mening.

7- Lijst met autismeverenigingen

7.1- Welke verenigingen van autistische gezinnen zijn er in de DRC?
1
(Gelieve commentaar)x

In Kinshasa is er een Vereniging van ouders van gehandicapte kinderen in Congo, met de geeft kinderen met een verstandelijke handicap.
Ook een proberen ouders van autistische kinderen samen te brengen onder begeleiding van de OBiPHa s'observeer.

8- Lijst van verenigingen voor gehandicapten, waaronder autisme

8- Wat zijn de verenigingen van personen met een handicap die niet gespecialiseerd zijn in autisme, maar die zich bezighouden met autisme in de DRC?
0
(Gelieve commentaar)x

 • Parousia Ong
  Avenue de la 2ème République N ° 100, Kutu district, Gemeente Kimbanseke / Kinshasa.
  Telefoon: (243) 998335930; 823635000
  E-mail: parousia_ong (at) yahoo.fr; infoparousia (at) gmail.com
  Facebook: parousia.parousiaongd
 • Netwerk van communautaire revalidatiecomités "RCRC" in Kinshasa.

9- Lijst met concrete individuele gevallen.

9.1- Kunt u specifieke concrete voorbeelden geven van autistische mensen of autistische families in de DRC?
0
(Gelieve commentaar)x

We zullen proberen om details te geven en foto's en geschiedenis / reis van autistische kinderen en hun families bij te voegen na voorafgaande toestemming van de betrokkenen.

10- Andere punten

10.1- Alle andere onderwerpen die in de vorige delen niet aan bod kwamen, en altijd verband hielden met het verbeteren van de algemene situatie van autistische mensen in de DRC.
1
(Gelieve commentaar)x

Wij zijn van mening dat ontwikkelingslanden, inclusief die in de Zuidelijke Sahara en postconflicten zoals de DRC, voor verschillende uitdagingen staan; ze verdienen speciale aandacht van donoren, technische en financiële partners en de hele internationale gemeenschap, zodat gehandicapten in het algemeen, met inbegrip van autistische mensen in dit geografische gebied, verbeteren hun levensomstandigheden en worden werkelijk burger en onderdaan van de wet.

Gedaan te Kasangulu, 14/08/2020
Voor de verenigingen van de DRC.

Martin LUSAMBILA EDI YAZOLA
Secretaris-generaal van Parousia Ong en mensenrechtenactivist

Willmar LUTAKANA KABEMBA
OBiPHa-coördinator en autisme-opvoeder

Onderaan elk document kan je deelnemen aan de discussie en stemmen op commentaren: op deze manier is elk document als een soort “microwerkgroep”.

[Autistan.org | S005000 | [S005340] -CD Organisaties van (of voor) mensen met speciale behoeften (Democratische Republiek Congo)]

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling

Laatste Update: 26 / 08 / 2020  

23 / 08 / 2020 226 Site_Admin  S005340-CD (DRC)  
Totaal 5 Stemmen:
0

Kunt u ons vertellen hoe we dit document kunnen verbeteren of wat u niet bevalt? Bedankt!

+ = Verifieer Human of Spambot?

INSCHRIJVEN
Melden van
gast
6 Comments
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
S003330_Autistan_GS
AutiPoints: 62
3 maanden geleden
5.2- Wat zijn de naam, het contact en de internetlink van de nationale instantie (of ministerie) die verantwoordelijk is voor mensen met een handicap ... " Lees verder "

Is er een internetlink?

0

S003330_Autistan_GS
AutiPoints: 62
3 maanden geleden
7.1- Welke verenigingen van autistische gezinnen zijn er in de DRC? " Lees verder "

Zijn er andere "autisme" -verenigingen in de DRC?

0

Eric LUCAS
Lid
AutiPoints: 567
Antwoord aan  S003330_Autistan_GS
27 dagen geleden
S003330_Autistan_GS
AutiPoints: 62
2 maanden geleden
1.1.2- Is er een evaluatie van de DRC door het CRPD-comité? " Lees verder "

Toelichting door Parousia: “Wat betreft de implementatie van het CRPD, heeft de DRC nog geen eerste rapport opgesteld en dus geen universele periodieke evaluatie. "

0

Eric LUCAS
Lid
AutiPoints: 567
27 dagen geleden
10.1- Alle andere onderwerpen die niet in de vorige delen zijn voorzien, en altijd gerelateerd zijn aan het verbeteren van de situatie ... " Lees verder "

Er is dit artikel over de diagnose van autisme (en de "sociale diagnose van hekserij") in de DRC: https://www.erudit.org/fr/revues/rfdi/2016-v27-rfdi02952/1039017ar.pdf

0

Eric LUCAS
Lid
AutiPoints: 567
27 dagen geleden
4.1- Wat zijn de problemen van de samenleving (inclusief het gezin) waarmee autistische mensen in de DRC worden geconfronteerd? " Lees verder "

Zoals in veel landen bestaan ​​er aanzienlijke vooroordelen en misvattingen over autisme.
Bijvoorbeeld op deze pagina https://www.facebook.com/freresiloe/photos/felix-antoine-tshisekedi-tshilombo-a-inaugur%C3%A9-le-premier-centre-de-traitement-de/336010750640889/
we kunnen lezen:
"Autisme is een ziekte zoals elke andere" (ter herinnering, autisme is geen ziekte.)
"Kinderen met autisme." …….

0

Ze helpen ons

Klik op een logo om te weten hoe
6
0
Werk gemakkelijk samen door uw mening te delen in deze discussie, bedankt!x